ФГиЯК в формате нового поколения!
ФГиЯК в формате нового поколения!

Научная работа

Навукова-даследчая тэма кафедры – «Беларуская мова як крыніца лінгвакраіназнаўчай інфармацыі аб дзяржаўнасці, гісторыі і культуры беларускага народа» ў межах задання «Моўная карціна свету беларусаў і нацыянальна-культурная канцэпталогія» (№ дзяржрэгістрацыі 20160651 ад 04.04.2016г.); уключана ў падпраграму «Беларуская мова і літаратура» дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» на 2016 – 2020гг. Навуковы кіраўнік тэмы – Г.А. Арцямёнак, загадчык кафедры беларускага мовазнаўства, дацэнт, кандыдат філалагічных навук.